Dossier#031:

marcopolo

Beitritt zum Haus: 2020-06-10
Organisatorischer Rang: Haus Enten Member
Sold: 0 Bucks / Monat
Vergnügungs-Steuer: 10 Bucks / Monat

StarForce

Second Lieutenant

361 Star Bucks

Noch 59 Star Bucks bis:

First Lieutenant

420 Star Bucks
Second Lieutenant
First Lieutenant
 98% 
 59 
360 Star Bucks
420 Star Bucks

Teichkräfte

Zivilist

0 Teich Bucks

Noch 50 Teich Bucks bis:

Bürzel

50 Teich Bucks
Zivilist
Bürzel
 100% 
 50 
0 Teich Bucks
50 Teich Bucks