Dossier#031:

marcopolo

Beitritt zum Haus: 2020-06-10
Organisatorischer Rang: Haus Enten Member
Sold: 0 Bucks / Monat
Vergnügungs-Steuer: 10 Bucks / Monat

StarForce

First Lieutenant

426 Star Bucks

Noch 54 Star Bucks bis:

Captain

480 Star Bucks
First Lieutenant
Captain
 90% 
 54 
420 Star Bucks
480 Star Bucks

Teichkräfte

Bürzel

55 Teich Bucks

Noch 5 Teich Bucks bis:

Bürzel First Class

60 Teich Bucks
Bürzel
Bürzel First Class
 50% 
 50% 
 5 
 5 
50 Teich Bucks
60 Teich Bucks