Dossier#033:

Rumbalotter

Beitritt zum Haus: 2021-02-21
Organisatorischer Rang: Haus Enten Member
Sold: 0 Bucks / Monat
Vergnügungs-Steuer: 10 Bucks / Monat

StarForce

Corporal

97 Star Bucks

Noch 3 Star Bucks bis:

Schnabel

100 Star Bucks
Corporal
Schnabel
 80% 
 20% 
 12 
 3 
85 Star Bucks
100 Star Bucks

Teichkräfte

Bürzel

55 Teich Bucks

Noch 5 Teich Bucks bis:

Bürzel First Class

60 Teich Bucks
Bürzel
Bürzel First Class
 50% 
 50% 
 5 
 5 
50 Teich Bucks
60 Teich Bucks